Rad nije dostupan
disertacija
Regionalna konvergencija novih zemalja članica (10) EU (15) - pretpostavka realizacije unutarnjeg tržišta EU
doktorska disertacija

Branimir Skoko (2012)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za filozofiju