Rad nije dostupan
disertacija
Model regionalnog prometnog planiranja u kontekstu gospodarskog razvitka Karlovačke županije
doktorska disertacija

Zlatko Kuzman (2010)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci