Rad nije dostupan
disertacija
Fonologija i morfologija čakavskih ekavskih govora Labinštine
doktorski rad

Ivana Nežić (2013)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku