Rad nije dostupan
disertacija
Upravljanje potpunom kvalitetom i poslovna izvrsnost u hotelskoj industriji Hrvatske
doktorska disertacija

Ana-Marija Vrtodušić Hrgović (2010)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu