Rad nije dostupan
disertacija
Važnost metode neprekidne potkožne kontrole glukoze u oboljelih od dijabetičke nefropatije
doktorska disertacija

Maja Radman (2009)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet