Rad nije dostupan
disertacija
Model upravljanja zaštitom okoliša utemeljen na komunalnom gospodarenju otpadom i vodom
doktorska disertacija

Lidija Runko Luttenberger (2010)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet