Rad nije dostupan
disertacija
Optimizacija korištenja srednjotemperaturnih izvora otpadne topline putem ORC procesa
doktorska disertacija

Davor Bišćan (2012)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet