disertacija
UČINAK BIOAKTIVNOGA STAKLA 45S5 NA FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA EKSPERIMENTALNIH KOMPOZITNIH MATERIJALA

Nika Španović (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju