disertacija
UTJECAJ OROFACIJALNIH RASCJEPA NA KVALITETU ŽIVOTA OPERIRANE DJECE

Marko Vuletić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za oralnu kirurgiju