disertacija
Mapiranje bioimpedancijskog spektra zdrave oralne sluznice

Ivica Richter (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za oralnu medicinu