disertacija
ODREĐIVANJE KOŠTANOG REGENERACIJSKOG POTENCIJALA EMBRIONALNIH MATIČNIH STANICA I MEZENHIMNIH MATIČNIH STANICA KOŠTANE SRŽI U MIŠEVA

Dario Repić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju