disertacija
POVEZANOST ENDODONTSKOG STATUSA I KVALITETE ŽIVOTA

Jurica Matijević (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju