disertacija
OPTIMIZACIJA PLANIRANJA IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE TIJEKOM GRADNJE BRODA

Rajko Rubeša (2017)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet