Rad nije dostupan
disertacija
NUMERIČKA OPTIMIZACIJA HIDRODINAMIČKIH ZNAČAJKI FORME BRODA U MIRNOJ VODI

Dunja Legović (2013)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet