Rad dostupan nakon 2019-05-17
disertacija
Modeliranje radnog obujma podzemnog skladišta plina u funkciji ležišnih parametara i proizvodne opreme
doktorski rad

Ivan Zelenika (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet