disertacija
Biološko-ekološke značajke oštrulja Aulopyge huegelii Heckel, 1843 (Cyprinidae; Actinopterygii)

Tanja Mihinjač (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek