disertacija
Učinak pentadekapeptida BPC 157 na agregaciju trombocita i viskoelastična svojstva krvnog ugruška u štakora

Sanja Konosić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek