Rad nije dostupan
disertacija
Predviđanje peludnih sezona drvenastih biljaka u srednjoj Dalmaciji

Mirna Mamić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek