Rad nije dostupan
disertacija
UTJECAJ VELIČINE I SPOLA NA RASPODJELU ESENCIJALNIH ELEMENATA U TKIVIMA ŠKAMPA Nephrops Norvegicus (Linnaeus, 1758)

Marin Glad (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek