Rad dostupan nakon 2020-03-16
disertacija
Mehanizmi djelovanja fenolnih kiselina na oksidacijski stres, polarizaciju makrofaga, angiogenezu i rast Ehrlichova ascitesnoga tumora

Martina Kunštić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek