disertacija
Međudjelovanja kolatnog aniona s površinski aktivnim tvarima, kelirajućim ligandom i metalnim ionima

Tea Mihelj (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek