disertacija
Razvoj elektrokemijskog senzora za detekciju policikličkih aromatskih ugljikovodika u vodama

Abra Penezić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geološki odsjek