disertacija
Širenje areala i vektorska uloga Aedes albopictus i Aedes japonicus u sjeverozapadnoj hrvatskoj

Ana Klobučar (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet