disertacija
Utjecaj vanjskog koherentnog zračenja na rubidijeve atome u magnetno-optičkoj stupici

Gordana Kregar (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek