disertacija
Karakterizacija krškog vodonosnika temeljena na prostornim i vremenskim promjenama stabilnih izotopa vodika i kisika

Diana Mance (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek