Rad nije dostupan
disertacija
Detekcija neutrona u atmosferi

Marina Poje (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek