disertacija
Vibracijska dinamika i struktura organosilana

Iva Movre Šapić (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek