disertacija
Kemijski učinci u Kbeta spektrima rentgenskog zračenja pobuđenog protonskim snopom u 3d elementima i njihovim spojevima

Luka Mandić (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek