disertacija
In vivo dozimetrija u radioterapiji upotrebom poluvodičkih dioda i optički stimuliranih luminiscentnih dozimetara u 60Co fotonskim snopovima

Iva Mrčela (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek