disertacija
Utjecaj kristalnih defekata na fazna pobuđenja u valovima gustoće naboja

Damir Dominko (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek