disertacija
Primjene odabranih vrućih alkalijskih para

Mario Rakić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek