disertacija
Fizikalna i kemijska svojstva funkcionaliziranih titanatnih nanostruktura

Milivoj Plodinec (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek