disertacija
Magnetska i nabojna uređenja u Kupratnim supravodičima

Goran Nikšić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek