Rad dostupan nakon 2019-08-15
disertacija
Izolacija i karakterizacija mikrosatelitnih biljega ljekovite kadulje (Salvia officinalis L., Lamiaceae)

Ivan Radosavljević (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek