disertacija
Uloga neuropeptida Y (NPY) u diferencijaciji osteoblasta

Igor Matić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek