Rad nije dostupan
disertacija
Imunohistokemijska izraženost E-kadherina, N-kadherina i beta-katenina u onkocitomu, kromofobnom karcinomu i karcinomu svijetlih stanica bubrega

Marinko Vučić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek