disertacija
Strukturne promjene određenih gena u humanim tumorima zametnih stanica testisa

Tomislav Vladušić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek