disertacija
Strukturne promjene određenih gena u humanim tumorima zametnih stanica testisa

Tomislav Vladušić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek
Podaci o radu
NaslovStrukturne promjene određenih gena u humanim tumorima zametnih stanica testisa
AutorTomislav Vladušić
Voditelj/MentorReno Hrašćan
Sažetak rada
Tumori zametnih stanica testisa najčešće su maligne tvorbe u mladih muškaraca. Dvije histološke grupe, seminomi i neseminomi, razlikuju se morfološki i malignošću. Iako se uočava zajednička citogenetička promjena, amplifikacija 12p kromosomske regije, mehanizmi nastanka slabije agresivnih seminoma i izrazitije agresivnih neseminoma nisu poznati. Njihove molekularno-biološke studije često daju proturječne rezultate. Istražena je pojava strukturnih genskih promjena u 18 seminoma i 22 neseminoma u genima uključenim u maligni fenotip tumora: CDH1, APC (stanična diferencijacija i adhezija); NME1 (stanična pokretljivost); TP53, CDKN2A, RB1 (kontrola staničnog ciklusa i integriteta genoma); RAD51, MSH2, MLH1, BRCA1 (popravak oštecene DNA); BAX (apoptoza); ABCG2 (otpornost na ksenobiotike). Genske promjene, gubitak heterozigotnosti (LOH) i mikrosatelitna nestabilnost (MSI), istražene su koristeći polimorfizme u duljini restrikcijskih fragmenata ili duljini mikrosatelitnih ponavljanja. Uočena je razlika u strukturnim genskim promjenama seminoma i neseminoma. Profil genskih promjena ukazuje na njihovo zasebno podrijetlo, te jasno korelira s kliničkim ponašanjem tih tumora.
Ključne riječitumori zametnih stanica testisa seminom neseminom gubitak heterozigotnosti
Naslov na drugom jeziku (engleski)Structural alterations of selected genes in human testicular germ cell tumours
Povjerenstvo za obranuJasna Franekić (član povjerenstva)
Nives Pećina-Šlaus (član povjerenstva)
Gordana Lacković-Venturin (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineBiološki odsjek
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaPRIRODNE ZNANOSTI
Biologija
UDK575
PRIRODNE ZNANOSTI
Opća genetika. Opća citogenetika
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaBiologija
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje prirodnih znanosti, polje biologija
Kratica akademskog / stručnog nazivadr.sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2013
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Testicular germ cell tumors are the most common malignacies in young males. Two histological groups, seminoma and nonseminoma, differ morphologically and in malignant behaviour. Although a common cytogenetic feature is seen, amplification of 12p chromosomal region, development mechanisms of weakly aggressive seminoma and more aggressive nonseminoma are unknown. Molecular biology studies of these tumors are often contradictory. Occurence of structural genetic alterations was analysed in 18 seminoma and 22 nonseminoma for genes involved in a malignant tumour phenotype: CDH1, APC (cellular differentiation and adhesion); NME1 (cellular motility); TP53, CDKN2A, RB1 (cell cycle and genome integrity control); RAD51, MSH2, MLH1, BRCA1 (DNA damage repair); BAX (apoptosis); ABCG2 (resistance to xenobiotics). Genetic alterations, loss of heterozygosity (LOH) and microsatellite instability (MSI), were analysed using restriction fragments length or microsatellite repeats length polymorphisms. A difference betwen structural genetic alterations in seminoma and nonseminoma has been observed. Occurence of genetic alterations indicate an independent development of seminoma and nonseminoma, and clearly correlates with clinical behaviour of those tumours.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)testicular germ cell tumors seminoma nonseminoma loss of heterozygosity
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:642069
PohranioPalma Dizdarević