Rad nije dostupan
disertacija
Fitoplankton kao pokazatelj ekološkoga stanja velikih nizinskih rijeka Hrvatske

Igor Stanković (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek
Podaci o radu
NaslovFitoplankton kao pokazatelj ekološkoga stanja velikih nizinskih rijeka Hrvatske
AutorIgor Stanković
Voditelj/MentorMarija Gligora Udovič
Sažetak rada
Europske unije. Stoga je diljem Europskih zemalja uložen velik trud kako bi se napravili dobri sustavi za ocjenu ekološkog stanja svih vodnih tijela. Cilj ovog istraživanja je bio utvrditi da li u hrvatskim nizinskim rijekama postoji razvijena zajednica fitoplanktona i da li se fitoplankton može koristiti kao jedan od pet bioloških elemenata za ocjenu ekološkog stanja. Za tu svrhu je primijenjen HRPI indeks (Hungarian River Potamoplankton Index) čiji je rezultat uspoređen s kemijskim stanjem vode. Od travnja do rujna 2010. godine je analiziran odnos fizikalno-kemijskih čimbenika i srednjeg mjesečnog protoka vode s biomasom fitoplanktona u četiri istraživane rijeke (Muri, Dravi, Dunavu i Savi) na devet postaja. Kao glavni čimbenik utjecaja na fitoplankton velikih nizinskih rijeka utvrđene su hranjive tvari u obliku dušikovih iona te protok vode. Funkcionalne grupe fitoplanktona, koje su se već pokazale kao dobar pristup za opis zajednice u nizinskim rijekama Panonske nizine i u ovom istraživanju su se pokazale kao dobar indikator antropogenog utjecaja i dobar temelj za ocjenu ekološkog stanja u velikim nizinskim rijekama. Dominantne funkcionalne grupe su bile s kodonima C, D i TB koje predstavljaju Bacillariophyceae te s kodonom T kao predstavnikom skupine Chlorophyceae. U ovom istraživanju HRPI indeks uspješno je primijenjen u velikim nizinskim rijekama Hrvatske čiji su rezultati popraćeni rezultatima ekološkoga stanja dobivenog na temelju fizikalno-kemijskih pokazatelja. Ekološko stanje u velikim nizinskim rijekama Hrvatske ocijenjeno je dobrim.
Ključne riječiriječni fitoplankton velike rijeke protok ekološko stanje HRPI indeks
Naslov na drugom jeziku (engleski)Phytoplankton as indicator of ecological status of large lowland rivers in Croatia
Povjerenstvo za obranuIvančica Ternjej (član povjerenstva)
Marija Gligora Udovič (član povjerenstva)
Tatjana Vlahović (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineBiološki odsjek
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaPRIRODNE ZNANOSTI
Biologija
UDK57
PRIRODNE ZNANOSTI
Biološke znanosti. Fizička antropologija. Bioraznolikost
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaBiologija
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje prirodnih znanosti, polje biologija
Kratica akademskog / stručnog nazivadr.sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2013
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Implementation of the European Water Framework Directive is one of key issues for every EU member state country. Therefore efforts are taken to make good assessment systems of ecological status for each water body. The aim of this study was to investigate is there phytoplankton community in Croatian lowland rivers and is it suitable to use it as one of five biological elements for assessment of ecological status. For that purpose, HRPI index (Hungarian River Potamoplankton Index) was applied and ecological status was compared with chemical status of water. Chemical and physical properties of water, together with average monthly discharge were analyzed together with phytoplankton biomass in four investigated rivers (Mura, Drava, Danube and Sava) on nine sampling sites from April till September of 2010. Nutrients in form of nitrogen ions and water discharge was confirmed to be one of the main driving factors for phytoplankton community in large lowland rivers. Functional group concept, already showed as good descriptor of phytoplankton community in lowland Pannonian rivers, was demonstrated here as well as good indicator of human impact and good basis for assessment of ecological status in large lowland rivers. Dominant codons of functional groups that represents Bacillariophyceae were C, D and TB and codon T that represents Chlorophyceae. This research showed successful application of HRPI in Croatian lowland rivers and its results were followed by ecological status based on physical and chemical properties of the water. Ecological status of large lowland rivers in Croatia was evaluated as good.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)river phytoplankton large rivers discharge ecological status HRPI index
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad nije dostupan
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:891968
PohranioPalma Dizdarević