Rad nije dostupan
disertacija
Fitoplankton kao pokazatelj ekološkoga stanja velikih nizinskih rijeka Hrvatske

Igor Stanković (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek