Rad nije dostupan
disertacija
Raznolikost vodencvjetova Hrvatske (Insecta: Ephemeroptera) i njihova ekološka uvjetovanost na krškim staništima

Marina Vilenica (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek