disertacija
Utjecaj tvari s imunomodulatornim djelovanjem na galektin-3

Sanja Dabelić (2004)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet