disertacija
Botanička i fitokemijska karakterizacija nekih vrsta roda Plantago L.

Renata Jurišić Grubešić (2003)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za analitiku i kontrolu lijekova