disertacija
Posttranskripcijsko utišavanje stresnih proteina pomoću siRNA nanoterapije

Mirela Matokanović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju