disertacija
Polimorfizam gena za apolipoprotein A5 i jetrenu lipazu i biljezi oksidacijskog stresa i endotelne disfunkcije

Sanja Kačkov (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet