disertacija
Prisutnost toksičnih metala kao indikatora zagađenja morskog ekosustava u tkivima kitova zubana (Odontoceti) Jadranskoga mora

Marija Sedak (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet