disertacija
Razvoj procesa biotransformacije katehola u mikroreaktoru

Ana Jurinjak Tušek (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet