disertacija
Razvoj novoga bioprocesa proizvodnje mliječne kiseline

Antonija Trontel (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet