disertacija
Biološka razgradnja otpadne vode iz procesa proizvodnje šećera

Marijana Zanoški Hren (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet