disertacija
Primjena proteomike i drugih molekularnih metoda u definiranju funkcionalnih svojstava probiotičkih bakterija

Jasna Beganović (2008)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet