disertacija
Katabolički potencijal i genetička struktura bakterijskih zajednica porijeklom iz okoliša onečišćenog atrazinom i drugim S-triazinskim spojevima

Nikolina Udiković Kolić (2008)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet