disertacija
Utjecaj fitokemikalija na detoksifikacijski sustav stanica u kulturi

Ksenija Durgo (2006)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet